กว่าจะ “รักกัน”

Posted on

กว่าจะ “รักกัน”
“ผูกพัน” จนถึงวันนี้
ต้องผ่านทั้ง “เรื่องร้าย” และ “ดี” มาแค่ไหน
จนวันนี้…แค่เรื่องเล็กๆที่ต่าง “ไม่เข้าใจ”
จะ “ปล่อยมือ” จากกันไป
…ทบทวน “หัวใจ” ดีแล้วหรือยัง?หากความรัก…

Posted on

หากความรักอยู่ที่เงิน เมื่อเงินหมดความรักก็ลด
หากความรักอยู่ที่ตระกลู เมื่อตระกลูสิ้นความรักก็สูญ
หากความรักอยู่ที่หน้าตา เมื่อหน้าตาเหี่ยวความรักก็เฉา

แตหากความรักอยู่ที่ความดี แม้นเวลาผ่านไปกี่สิบปี
ความรักก็ยังคงเหมือนเดิม


ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด

Posted on

แพงที่สุด … อาจไม่ได้ ดีที่สุด
อร่อยที่สุด … อาจไม่ได้ มีประโยชน์ที่สุด
รวยที่สุด … อาจไม่ได้ มี “ความสุข” ที่สุด
ชีวิต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็ “สุข” ได้

Advertising


คำคมหน้าถัดไป
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45