“ความรัก”

Posted on

“ความรัก”
“ยิ่งตามหา” ก็ “ยิ่งท้อ”
“ยิ่งรอ” ก็ “ยิ่งล้า”
“ยิ่งหวัง” ก็ “ยิ่งเย็นชา”
“ยิ่งโหยหา” ก็ “ยิ่งปวดใจ”
Advertising


คำคมหน้าถัดไป
1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45