วันพิเศษ…

Posted on

วันพิเศษ…
มันไม่ได้เกิดจาการที่มี วัน/เดือน/ปี
หรือ ตัวเลขของนาฬิกา เป็นตัวเลขเดียวกัน
แต่เป็นทุกๆวัน ที่เราสองคน
“ยังรักและเข้าใจกัน” ตลอดมา
Advertising


คำคมหน้าถัดไป
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 45