คนที่รักเรา

Posted on

“คนที่รักเรา” .. ไม่ใช่ คนที่เรา
ต้อง “ขอร้อง” ให้เค้ามาอยู่กับเราตลอด
แต่เป็นคนที่ .. “อยากอยู่กับเราตลอด”
โดยที่เราไม่ต้อง “ร้องขอ”
Advertising


คำคมหน้าถัดไป
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10