หากความรัก…

Posted on

หากความรักอยู่ที่เงิน เมื่อเงินหมดความรักก็ลด
หากความรักอยู่ที่ตระกลู เมื่อตระกลูสิ้นความรักก็สูญ
หากความรักอยู่ที่หน้าตา เมื่อหน้าตาเหี่ยวความรักก็เฉา

แตหากความรักอยู่ที่ความดี แม้นเวลาผ่านไปกี่สิบปี
ความรักก็ยังคงเหมือนเดิม


อย่าเลือก…

Posted on

อย่าเลือก “เสียดาย”..
เพราะมันอาจจะทำให้คุณต้อง
“เสียใจ” ไปตลอดชีวิต..
แต่ให้เลือก “เสียใจ” ในช่วงเวลานิดๆ
เพื่อชีวิตจะได้ไม่ต้องมารู้สึก
“เสียดาย” ตลอดไปAdvertising


คำคมหน้าถัดไป
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10