วันพิเศษ…

Posted on

วันพิเศษ…
มันไม่ได้เกิดจาการที่มี วัน/เดือน/ปี
หรือ ตัวเลขของนาฬิกา เป็นตัวเลขเดียวกัน
แต่เป็นทุกๆวัน ที่เราสองคน
“ยังรักและเข้าใจกัน” ตลอดมา
Advertising


คำคมหน้าถัดไป
1 2 3 4 5 6 7 8