ไม่ได้ “จีบ” เพื่อ…

ไม่ได้ “จีบ” เพื่อหวังจะ “ครอบครอง”
แค่ “จับจอง” เพื่อหวังเป็น “ครอบครัว”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป