“ไม่ว่าง” กับ “ไม่มีเวลา”

คำว่า “ไม่ว่าง” กับ “ไม่มีเวลา”
ของ “คนรักกัน”
ก็เหมือนกับการ “ส่งสัญญาณ”
ว่าช่วง “โปรโมชั่น” มันหมดลง

Advertising


คำคมหน้าถัดไป