“ไม่มีเวลา” กับ “ไม่ให้เวลา”

“ไม่มีเวลา” กับ “ไม่ให้เวลา”
เส้นชี้วัดความแตกต่าง
ของประโยคเหล่านี้
เป็นเครื่องบ่งชี้ “ระดับความใส่ใจ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป