ไม่มีค่าพอ

บางสิ่ง อาจมีค่าแค่ให้
“หยุด” หันกลับไปมอง
แต่ ไม่มีค่าพอให้เดิน
“ย้อน” กลับไป

Advertising


คำคมหน้าถัดไป