ไม่ต้อง “ทำให้ได้” ในทุกอย่าง

ไม่ต้อง “ทำให้ได้”
ในทุกอย่างที่พูด
แค่ไม่พูด ในสิ่งที่รู้ว่า
“ทำไม่ได้” ก็พอ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป