ไม่ต้องเป็นคนที่อยู่..

ไม่ต้องเป็นคนที่อยู่
“ข้างบน” หรือ “ข้างล่าง”
แค่เป็นคนที่อยู่ “ข้างๆ” กันก็พอ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป