ไม่ต้องรักเหมือน “แรกเริ่ม”

ไม่ต้องรักเหมือน “แรกเริ่ม”
แต่ขอให้ “เหมือนเดิม” ตลอดไป

Advertising


คำคมหน้าถัดไป