โลกนี้ ไม่มีอะไร แน่นอน!

“โลกนี้” ไม่มีอะไร “แน่นอน!”
ขนาดแค่ “งอล” ยังกลายเป็น
“เลิกถาวร” ได้เลย

Advertising


คำคมหน้าถัดไป