เรื่องธรรมดา

“ผิดหวัง” เป็นเรื่องปกติ
“โดนตำหนิ” เป็นเรื่องธรรมชาติ
“เกิดเป็นคน” ไม่ควรขี้ขลาด
เพราะเรื่อง “ผิดพลาด”
เป็นเรื่องธรรมดา

Advertising


คำคมหน้าถัดไป