เราแคร์เขาแค่ไหน

“แฟน” คือ คนที่ป้อนข้าวเราไม่กี่ครั้ง
แต่เรากลับ ทุ่มเท เวลาให้
แล้ว “คนที่ป้อนข้าวเรา” จนกินเองได้
เราแคร์เขา แค่ไหนกัน

Advertising


คำคมหน้าถัดไป