เราจะมีสายตาไปเพื่ออะไร

เราจะมีสายตาไปเพื่ออะไร
ถ้าไม่รู้จัก “เปิดตา” ไว้มองใครสักคน

เราจะมีหัวใจไปเพื่ออะไร
ถ้าไม่รู้จัก “เปิดใจ” ไว้รับใครสักคน

Advertising


คำคมหน้าถัดไป