เมื่อถึงเวลา

เมื่อถึงเวลาที่
..”ไม่เข้าใจกัน”..
คงไม่มีคำพูดอื่นๆที่ดีกว่านั้น
มากกว่าคำ
ว่า .. “ขอโทษ” ..

Advertising


คำคมหน้าถัดไป