เพิ่งเข้าใจ

เพิ่งเข้าใจ
คำว่า “เบื่อ” กับ “รำคาญ”
ที่แท้! มันแปลว่า
“ไม่ต้องการ” อีกต่อไป

Advertising


คำคมหน้าถัดไป