อุบัติเหตุ

คนบางคนไม่ต่างจาก “อุบัติเหตุ”
เข้ามาโดยไม่ทันรู้ตัวและทำให้เรา
“บาดเจ็บ” โดยไม่ทันเตรียมใจ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป