อย่า “ละอาย”

อย่า “ละอาย” ที่จะ “ขอโทษ” กัน
ถ้าคุณยังอยากให้ “ทุกวัน”
มีคำว่า “เรา” นั้น … คงอยู่ตลอดไป

Advertising


คำคมหน้าถัดไป