อย่าไปโทษมือที่สาม

อย่าไปโทษมือที่สาม
ถ้ามือที่หนึ่งและสอง
ยังจับกันไม่แน่นพอ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป