อย่าอยู่อย่างไม่มีค่า

อยู่อย่าง
ไม่มีคู่ได้
แต่อย่าอยู่อย่าง
ไม่มีค่า

Advertising


คำคมหน้าถัดไป