อย่าพึ่งเชื่อใจ ..

อย่าพึ่งเชื่อใจ ..
ใน “สถานะความสัมพันธ์”
เพราะ บางคน
ก็ “แอบกระซิบกัน”
ใน “ข้อความ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป