อย่าทำลาย “ความเชื่อใจ”

อย่าทำลาย “ความเชื่อใจ”
ด้วย “คำโกหก”
อย่าใช้ “คำโกหก”
ไปสร้าง “ภาพพจน์”
ให้ดู “น่าไว้ใจ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป