อย่าทำตัวเอง

อย่าทำตัวเอง ให้ “หมดราคา”
ด้วยการร้องขอ “ความเมตตา”
จากคนที่ “ไม่ได้รัก”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป