อยากได้การ “ปกป้อง”

อยากได้การ “ปกป้อง”
ไม่ใช่ “ปกปิด”
อยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ไม่ใช่ “ส่วนเกิน”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป