หากต้องอยู่กันคนที่ไม่เกรงใจ

หากต้องอยู่กันคนที่ไม่
เกรงใจกันเลย
พูดกับเขาให้น้อยลง
เล่นกับเขาให้น้อยลง

Advertising


คำคมหน้าถัดไป