สิ่งที่ทรมาน

สิ่งที่ทรมานกว่าการ
“เฝ้ารอ” โทรศัพท์
คือ การจับโทรศัพท์ขึ้นมา
แต่ต้องบังคับ “หัวใจ”
ตัวเองว่า … อย่าโทรไป

Advertising


คำคมหน้าถัดไป