สาเหตุที่ทำให้คนเรา “ร้องไห้”

สาเหตุที่ทำให้คนเรา “ร้องไห้”
มีอยู่ 2 เหตุผล คือ
“เศษฝุ่นปลิวเข้าตา”
กับ “เศษวาจาปลิวเข้าใจ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป