สัญญา ด้วย คำเดิมๆ

สัญญา ด้วย คำเดิมๆ
แต่ “การกระทำ” ไม่เพิ่มเติม
จะสัญญาเพื่ออะไร

Advertising


คำคมหน้าถัดไป