วันพิเศษ…

วันพิเศษ…
มันไม่ได้เกิดจาการที่มี วัน/เดือน/ปี
หรือ ตัวเลขของนาฬิกา เป็นตัวเลขเดียวกัน
แต่เป็นทุกๆวัน ที่เราสองคน
“ยังรักและเข้าใจกัน” ตลอดมา

Advertising


คำคมหน้าถัดไป