ลาภอันประเสริฐ

“หญิงใด” ได้รัก
กับชายที่มี “ใจเดียว”
ถือว่าเป็น “ลาภอันประเสริฐ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป