รู้ไหม ??

รู้ไหม ??
คนที่ “เรารัก” กับ คนที่ “รักเรา”
ต่างกัน ตรงไหน??
ตรงที่ “ไม่ใช่ คน คน เดียวกัน”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป