รักตัวเองให้เป็น

รักตัวเองให้เป็น
แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเอง
“ขาดความรัก”
ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อวันหนึ่ง เราจะได้สามารถดูแล
“คนๆหนึ่ง” ได้ดีเหมือนกัน

Advertising


คำคมหน้าถัดไป