ยากกว่าการห้าม

ยากกว่า “การห้าม”
ไม่ให้เค้าพูด “ให้เราคิด”
คือการห้าม “ความคิดเรา”
ไม่ให้ไปคิดในสิ่งที่ “เค้าพูด”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป