ยอม “ทนเหงา”

ยอม “ทนเหงา”
เพราะ “ไม่มีใคร”…
ดีกว่าอยู่อย่าง “จำใจ”
มีใคร ก็เหมือน “ไม่มี”…

Advertising


คำคมหน้าถัดไป