มือที่ 3 ไม่รู้ตัว

“บางทีก็มานั่งเสียใจ”
เพราะรักที่ผ่านมา
กลายเป็น…
มือที่ 3 ไม่รู้ตัว

Advertising


คำคมหน้าถัดไป