ผู้หญิงราคาไม่แพง

ผู้หญิง เป็นสิ่งมีชีวิตที่ราคา “ไม่แพง”
เพราะ ผู้หญิง “ถูกเสมอ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป