ผู้ชายที่ “สัญญา”

ผู้ชายที่ “สัญญา”
ว่าสามารถ “ตายแทน” คุณได้
นั่นคือ ผู้ชาย ที่ยัง “ไม่ได้คุณ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป