ผู้ชายที่เก่ง

ผู้ชายที่เก่ง
ไม่ใช่ผู้ชายที่สามารถนอน
กับผู้หญิงได้หลายคน

แต่..ผู้ชายที่เก่ง
คือผู้ชายที่สามารถรักษา
ผู้หญิงคนนึงไว้ได้นานที่สุด

Advertising


คำคมหน้าถัดไป