บางสิ่ง บางอย่าง

บางสิ่ง ทำอะไรไม่ได้ .. นอกจาก “รอ”
บางอย่าง “รอ” ให้ตาย .. ก็ไม่ได้อะไร

Advertising


คำคมหน้าถัดไป