บางที …

บางที …
คนที่ไม่ค่อย “แสดง”
ความรู้สึกอะไรออกมา
ก็ไม่ได้หมายความว่า
เขา “ไม่ได้” รู้สึกอะไร

Advertising


คำคมหน้าถัดไป