บางครั้ง

บางครั้ง..เรามองหา “สิ่งที่ขาด”
จนพลาด “สิ่งที่มี”
และบางครั้งก็เฝ้าหา “สิ่งที่ดี”
จนทำให้ “สิ่งที่มี”
นั้นหายไป !!!

Advertising


คำคมหน้าถัดไป