บางคน..

“บางคน”
อยู่ด้วยแล้ว “สนุก”
แต่เวลาเรา “ทุกข์”
เขากลับ “ไม่เคยว่าง”

“บางคน”
อยู่ด้วย อาจ “น่าเบื่อ” ไปบ้าง
แต่เมื่อ “ทุกข์” มา “เคียงข้าง”
เขากลับ “ว่างตลอดเวลา”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป