บอกกับ… ตัวเอง

บอกกับ…
ตัวเองให้
เลิกเหงา
ยังง่ายกว่าบังคับ
ให้เขา
‘กลับมา’

Advertising


คำคมหน้าถัดไป