บทสรุป

บทสรุปของ “รักแท้”
ไม่ได้จบแค่การอยู่ด้วยกัน
แต่มันหมายถึงการรัก “ทุกวัน”
แม้คนๆนั้นจะ “ไม่มีตัวตน”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป