ทุกสิ่งทุกอย่าง

ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกใบนี้…..
“ไม่มีอะไรยากเกิน”
สิ่งที่ยากที่สุด คือ
สิ่งที่ใจ…..
“ไม่อยากทำ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป