ที่ทำ… “ทุกอย่าง”

ที่ทำ… “ทุกอย่าง”
ไม่ได้ต้องการอะไร
แค่อยาก…
“อยู่ใกล้ๆ”
เท่านั้นเอง!!!

Advertising


คำคมหน้าถัดไป