ทำไม…..

ทำไมรักกัน ถึงทะเลาะกัน
ทำไมรักกัน ถึงไม่เข้าใจกัน
ทำไมรักกัน ถึงไม่ไว้ใจกัน
ทำไมรักกัน ถึงไม่ให้เกียรติกัน
ทำไมรักกัน ถึงจ้องแต่จะเอาชนะกัน
ทำไมรักกัน ถึงทำเหมือนไม่รักกัน
ทำไม…..

Advertising


คำคมหน้าถัดไป